Yapay zeka uzmanı yetiştirme programı için imzalar atıldı

Hazine ve Maliye Bakan­lığı sahipliğinde devam eden Türkiye’nin bilgi tekno­lojilerine özel ilk ve tek eği­tim ve istihdam projesi olan 1 Milyon İstihdam Projesi kapsamında Yapay Zekâ Uz­manı Yetiştirme Programı başlatıldı. Ahmet Çalık Vak­fı sponsorluğunda ve Türkiye Bilişim Derneği koordinas­yonunda gerçekleşecek prog­ramın eğitimleri İstanbul Ti­caret Üniversitesi’nde ger­çekleşecek.

Programdan 140 genç yararlanacak

Hazine ve Maliye Bakan­lığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın, “2023 yılı Türkiye Yüz Yı­lı vizyonunda başarılı çalış­ma ve projeleri devreye alma­ya ve Türkiye için daha fazla değer üretmeye devam ediyo­ruz. Eğitim ve istihdamda fır­sat eşitliği imkânı sunan ye­nilikçi modeli ve oluşturduğu faydalarla projemiz dünyada örnek alınan bir proje haline gelmiştir. Şimdi de bugünün ve yarının ihtiyacı olan Ya­pay Zekâ Uzmanı yetiştirme programı başlatıyoruz” dedi.

Ahmet Çalık Vakfı Yöne­tim Kurulu Başkan Yardım­cısı Mahmut Can Çalık, “Vak­fımızın en önemli hedefi; dünyada devam eden dijital dönüşüm yarışında ülkemi­zin en ön sıralarda yer alma­sı için katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın “Bir Milyon İstihdam Projesi”ni destek­lemek üzere “Sertifikalı Ya­pay Zekâ Uzmanı Yetiştirme Yetkinlik Programı”nın geliş­tirilmesine katkı sağlayaca­ğız. Bilim ve Teknoloji alanın­da ülkemizi geliştirmek için destek vermeye devam ede­ceğiz” dedi.

İş birliği protokolü im­za töreninde söz alan Türki­ye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Ak­tepe, “Program kapsamın­da İstanbul Ticaret Üniver­sitesinde gerçekleşecek eği­timlere 140 gencimizi kabul edeceğiz. Uygulamalı eğitim­ler tamamlandığında genç­lerimiz doğrudan istihdama yönlendirilecek.” dedi. Ayrı­ca başlatılacak bu programın büyütülmesi ve bu tür prog­ramların başlatılarak sürdü­rülebilir hale getirilmesi için dernek olarak her zaman ge­reken çabayı göstereceklerini vurguladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir