AYM’den ‘cinsel dürtüleri harekete geçirdiği’ argüman edilen kitap kararı

Anayasa Mahkemesi, “Hiçbir estetik kıymeti olmayan, yalnızca cinsel dürtüleri harekete geçirmek gayesiyle yazılmış, hayvani hislere sürükleyen” tezleriyle hakkında dava açılan Guillaume Apollinaire’nin ‘Genç Bir Don Juan’ın Maceraları’ kitabını söz özgürlüğü kapsamında kıymetlendirdi. 10 yıla kadar mahpusu istenen yayıncıya tazminat ödenmesine karar verdi.

Sel Yayıncılık, İtalyan asıllı Fransız şair, müellif ve sanat eleştirmeni Guillaume Apollinaire’nin romanını ‘Genç Bir Don Juan’ın Maceraları’ ismiyle 2009 yılı Ocak ayında bastı ve yayımladı. Akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Ofisi kitabı incelemeye aldı.

‘KİTAP, HALKIN CİNSEL İSTEKLERİNİ TAHRİK EDİCİ NİTELİKTE’

Bilirkişilerin hazırladığı raporda şu tabirlere yer verildi:

“Adı geçen kitap hiçbir estetik bedeli olmayan, yalnızca cinsel dürtüleri harekete geçirmek emeliyle yazılmıştır. Bedii hislerden çok okuyanları hayvani hislere sürükleyen toplumun ar ve haya hislerini incitir niteliktedir. Bahsi geçen yapıttaki sözlerin sanatsal ve edebi manası yoktur, kolay, sıradan ve bayağıdır. Bu haliyle kelam konusu kitabın içeriği müstehcen, halkın ar ve haya hislerini incitici yahut cinsel dileklerini tahrik ve istismar edici niteliktedir.”

YAYINEVİ MÜDÜRÜ, HAKİM ORTAĞI VE TERCÜMAN HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILDI

Rapor üzerine yayınevi müdürü ve hakim ortağı İrfan Sancı ve çeviri eden Reşit İmrahor hakkında kamu davası açıldı. Mahkeme, Küçükleri Muzır Neşriyattan Müdafaa Heyeti ve Galatasaray Üniversitesi Fransız Lisanı ve Edebiyatı kısmından toplam 3 kişilik uzman heyetine rapor hazırlattı. Muhafaza Şurası raporuna nazaran hikaye kahramanı, “hiçbir bedel sistemini dikkate almayan disiplinsiz, seks bağımlısı”, “ruhsal ve pisikolojik problemleri olan” bir tipti.

Galatasaray Üniversitesi’nden iki akademisyen ise romanı, bütünü itibariyle gerek anlatım özellikleri açısından, gerekse de sanatsal nitelikleri açısından aşkı ve cinselliği tanıtıcı nitelikte edebi bir yapıt olarak tanımladı. Akademisyenlerin raporuna nazaran, Batı edebiyatında tabuları reddeden bir süreç başlatan muharrir sırf Fransız edebiyatı için değil çağdaş dünya edebiyatı için de öncü nitelikli, yenilikçi ve cüretkar bir sanatçıdır.

YARGITAY, BERAAT KARARINI BOZDU

Mahkeme sonuçta beraat kararı verdi. Lakin beraat kararı Yargıtay’da bozuldu. Yine yargılama sonunda kovuşturmanın ertelenmesine ve 3 yıl kontrollü hürlük kararlarının uygulanmasına karar verildi. Yayıncının başka müracaatları da reddedilince Anayasa Mahkemesi’ne ferdi müracaatta bulundu.

İrfan Sancı, müracaat dilekçesinde kitabın edebi bir eser olduğunu, bu yapıtın yayımlanması nedeniyle yargılanmasının hukuk devleti unsuruna ters olduğunu, hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken kovuşturmanın ertelenerek, 3 yıl kontrole tabi tutulmasının söz özgürlüğünü, bilim ve sanat özgürlüğü ile çalışma özgürlüğünü ihlal ettiğini sav etti.

”CİNSEL’ İBARESİYLE MÜDAFAA SAĞLANMIŞ’

Yüksek Mahkeme, yaptığı inceleme sonunda değerlendirmelerde bulundu:

“Mevcut müracaata bahis kitap üzere edebi yapıtları yaratan, basan ve yayımlayan şahıslar fikir ve görüşlerin yayılmasına değerli bir katkıda bulunmaktadır. Münasebetiyle da sanatsal eserler demokratik bir toplum için büyük ehemmiyet taşır.

Sanatsal çalışmalar birden fazla kere birden fazla manaya gönderme yapar ve bu sebeple de sanatsal çalışmaların ortaya koyduğu bildiri çarçabuk tespit edilemeyebilir. Yorumu da bireylere nazaran farklılaşabilir.

Açıklanan ve yayılan bir niyetin içeriğinden yahut kullanılan kimi kavramlardan hareketle şahıslar ve toplum açısından değerli-değersiz yahut yararlı-yararsız biçiminde ayrıştırılması, subjektif ögeler içerdiğinden tabir özgürlüğünün keyfi biçimde sonlandırılması tehlikesi doğuracaktır.

Kitabın kapağında yer alan ‘CİNSEL’ ibaresi bir müdafaa sağlamıştır. Öte yandan kitapta şahısların sakınmalarına fırsat bırakmayan fotoğraf yahut çizim üzere tasvirlere de yer verilmemiştir.

Koruma heyetinin müracaata mevzu kitabın çocuklar için ziyanlı olacağı görüşüne prestij edildiğinde alınması gereken daha hafif önlemler bile alınmamışken müracaatçının dünyaca ünlü bir müellifin Avrupa edebiyatı mirasında yer alan bir yapıtını Türkçe olarak yayımlaması nedeniyle on yıla kadar hürriyeti bağlayıcı bir ceza tehdidi ile karşı karşıya bırakılmasının demokratik toplumda ne mecburî bir gereksinimi karşıladığının ne de orantılı olduğunun kabul edilmesi mümkündür.

Dolayısıyla müracaatçının söz özgürlüğüne yapılan müdahale demokratik toplum sisteminin gereklerine uygun olarak nitelendirilemez.”

AYM TABİR ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesi şu kararı kurdu:

  • İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ait argümanın KABUL EDİLEBİLİR olduğuna,
  • Kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yine yargılama yapılmak üzere mahkemeye gönderilmesine,
  • 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine,
  • Kararın bir örneğinin Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’na ve Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine,
    OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.